Alle over 12 år skal nu bære mundbind eller visir ved færdsel og ophold  i Gudenåcenteret.                Følges reglerne ikke, kan der ske bortvisning