Parkering

 1. P-plads – Kirkevej

Den første har adgang til centeret via Parterren (kælder-etage), hvor LS Fysioterapi, motionscenteret
og svømmehallen har til huse.
Fra Parterren er der hhv. trappe og elevator op til forhallen (foyeren),
hvorfra der er adgang til café, hal, omklædningsrum, bibliotek, Borgerservice
og til festsalene.

2. P-plads – Kirkevej

Den anden P-plads ligger lige ud for hovedindgangen og forhallen
i samme niveau og er derfor velegnet til gangbesværede og kørestole.
Herfra kommer man også nemt til boldbanerne – venstre om hallen, følg flisegang til omklædning til højre, og boldbaner til venstre op ad trappen.

Mellem 1. og 2. parkeringsplads er der en af- og påstigningsplads for skolebusser.

Pladsen er en brandvej – derfor må der ikke parkeres her.

3. P-plads – Skolevænget 

Fra Bygade (-  som er ensrettet fra Ålevej og nedad)  og Skolevænget er der også en P-plads.
Herfra er der adgang til centeret via en trappe. Desuden er der herfra direkte adgang
til hal, Indoor Cycling, omklædningsrum, Lokalhistorisk Forening, skydebaner og til boldbaner.

Alternative P-pladser:

Tørring Skole, Skolevænget

Tørring Gymnasium, Kirkevej

Kirkepladsen ved Tørring Kirke

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Gudenåcenteret
Kirkevej 10
7160 Tørring
Tlf. +45 3069 2405
info@gudenaacenteret.dk

Centerleder
Emil Langgaard
Tlf. +45 3069 2405
info@gudenaacenteret.dk

Drifts- og aktivitetsleder
Lars Juul
Tlf. +45 4416 2050
info@gudenaacenteret.dk